Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

VELDWERK

De Nederlandse Vereniging Langhaar organiseert zowel in het voorjaar als in het najaar diverse veldwedstrijden voor staande honden onder de bepalingen van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement van de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA).

Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór en / of ná het schot, op levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op ras typische wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.

Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:
a. het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
b. het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.

Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het ras typische karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.  (Artikel II.3 van het Algemeen Veldwedstrijdreglement van de ORWEJA. Zie voor meer details dit reglement en het supplement voor staande honden welke te vinden zijn op de site van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.)

De honden ingeschreven voor de jeugdwedstrijden dienen op de dag van de wedstrijd minimaal 9 maanden oud te zijn.
Indien een voorjager met meer dan twee honden per wedstrijdklasse inschrijft, dan zullen maximaal twee honden per voorjager in het programma worden opgenomen en de overige honden zullen op de reservelijst geplaatst worden.

‘Langhaar’ organiseert diverse wedstrijden in de jeugd, novice (de volwassen ‘nieuwkomers’) en de open klasse. In de open klasse is in bepaalde wedstrijden de mogelijkheid een internationale of nationale werkkampioenschapsprijs te halen. (CAC / CACIT.)

In de voorjaarsveldwedstrijden wordt het werk van de hond vóór het schot beoordeeld. De hond dient het veld energiek en systematisch in een bij het ras passende stijl af te zoeken, waarbij in de jeugd punten gescoord (vastzetten en door voorstaan aanwijzen) kunnen worden op fazanten én patrijzen. In de open klasse kan uitsluitend gescoord worden op patrijzen.

In de najaarsveldwedstrijden kan in alle klassen gescoord worden op fazanten en patrijzen en wordt in de novice en open klasse ook het werk ná het schot beoordeeld.

In de aankondiging van betreffende veldwedstrijd wordt aangegeven voor welke categorie staande honden de wedstrijd is open gesteld. In de wedstrijden van ‘Langhaar’ betreft dit veelal de rubrieken A (Britse staande honden) B (de qua stijl ruimer jagende continentale staande honden) en C (de overige continentale staande honden).

‘Langhaar’ is bijzonder blij met bereidwilligheid van diverse gastvrouwen en -heren die het het bestuur mogelijk maken U uit  te kunnen nodigen voor deelname of bezoek aan onze veldwedstrijden.

Word nu lid van de nederlandse vereniging langhaar

Ik word lid!