Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

APPORTEERWEDSTRIJDEN

De Nederlandse Vereniging Langhaar organiseert zowel in het voorjaar als in het najaar diverse veldwedstrijden onder de bepalingen van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement van de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA).

Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór en / of ná het schot, op levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.

Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:

  • het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
  • het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.

Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.  (Artikel II.3 van het Algemeen Veldwedstrijdreglement van de ORWEJA. Zie voor meer details dit reglement en het supplement voor retrievers welke te vinden zijn op de site van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.)

Per wedstrijd wordt aangegeven of de mogelijkheid er is een internationale of nationale werkkampioenschapsprijs te halen. (CAC / CACIT.)

In de apporteerveldwedstrijden wordt het werk van de hond ná het schot beoordeeld.
Hierbij onderscheidt men de volgende wedstrijdvormen:

  • De apporteerwedstrijd voor de voet
  • De apporteerwedstrijd ter drijfjacht
  • De apporteerwedstrijd nazoek op waterwild
  • De apporteerwedstrijd op duiven- en eendentrek

In de aankondiging van betreffende veldwedstrijd wordt aangegeven voor welke categorie staande honden de wedstrijd is open gesteld. In de wedstrijden van ‘Langhaar’ betreft dit veelal de rubrieken B (de qua stijl ruimer jagende continentale staande honden) en C (de overige continentale staande honden).

‘Langhaar’ is bijzonder blij met bereidwilligheid van diverse gastvrouwen en -heren die het het bestuur mogelijk maken U uit te kunnen nodigen voor deelname of bezoek aan onze veldwedstrijden.

De door ‘Langhaar’ georganiseerde apporteerveldwedstrijden worden aangekondigd in de apporteerwedstrijd agenda.

Word nu lid van de nederlandse vereniging langhaar

Ik word lid!