Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"

De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” fokt geen honden en verkoopt deze ook niet. Wel heeft de vereniging regels voor de fokkerij vastgelegd in het Verenigingsfokreglement, dat door de Raad van Beheer is goedgekeurd. Daarnaast heeft de vereniging richtlijnen vastgelegd in het Fokbeleid. Deze richtlijnen vormen een leidraad voor de fokkers. Aan de fokkers wordt gevraagd alles in het werk te stellen om aan alle richtlijnen uit het fokbeleid te voldoen. 

De, bij de vereniging aangesloten, fokkers kunnen dekkingen en geboorten bij de vereniging aanmelden. Deze worden dan op de website vermeld. Bij de vermelding op de website wordt ook vermeld of de combinatie van ouderdieren aan de richtlijnen van de vereniging voldoet. 

Voor alle nesten, welke niet bij de vereniging zijn gemeld door de fokker, geldt dat deze eveneens worden vermeld op de website met de gegevens zoals die bekend zijn. Het ontbreken van gegevens kan erop duiden dat benodigd erfelijkheidsonderzoek niet is uitgevoerd. In verband met de privacy wetgeving worden van deze nesten enkel de gegevens van de ouderdieren vermeld en niet die van de fokker.

De vereniging doet geen uitspraken over de kwalteit van specifieke fokkers. Fokkers die aangesloten zijn bij de rasvereniging geven daarmee aan de richtlijnen van de vereniging zoveel mogelijk te volgen of gaan zelfs nog verder dan de vereniging voorschrijft.

Alle, bij de vereniging aangesloten, fokkers kunnen toegang krijgen tot een database met Langharen in Nederland waarin alle benodigde uitslagen op het gebeid van gezondheid, erfelijke aanleg, tentoonstellingsuitslagen en jachtkwalificaties worden bijgewerkt. 

Wanneer u, na het lezen van de pagina’s op deze website, nog vragen heeft met betrekking tot de fokkerij kunt u contact opnemen met de Fokbegeleidingscommissie.

Alle verwachte nesten staan op deze website dus het heeft geen zin contact op te nemen over de beschikbaarheid van pups. Ook over de kwaliteit van nesten of fokkers worden geen andere uitspraken gedaan dan hier op de website zijn te vinden.

Word nu lid van de nederlandse vereniging langhaar

Ik word lid!