Home

Nieuws

  • Tuchtcollege: Schijnconstructie bewezen

    31 januari
    Het Tuchtcollege voor de Kynologie heeft in de kwestie van een Duitse Staande Langhaar reu, bewezen verklaard dat voor de dekking van een Duitse Staande Langhaar teef, beide fokkers gebruik hebben gemaakt van een zogenaamde schijnconstructie. Het tuchtcollege acht de schijnconstructie echter niet strafbaar. Dat komt mede doordat de Raad van Beheer bepaalde verplichte regels van de FCI, waaraan – naar het oordeel van de NVL - ook individuele fokkers zijn gebonden, niet in het Nederlandse Kynologisch Regelement heeft geïmplementeerd. Ook het Verenigingsfokreglement is ontoereikend. Omdat de schijnconstructie wel bewezen wordt verklaard volgt er voor de aangeklaagden geen vrijspraak maar ontslag van rechtsvervolging van het tenlastegelegde.Lees meer