Uitleg BVT

Basis Veldwerk Test (BVT) informatie voor de VWOV’n

 

Het veldwerk in Nederland staat onder druk.

De wildstand, en vooral de wilde patrijs, is afgenomen; de regelgeving voor de jacht is veranderd en het gebruik van de staande hond in de jacht voor het schot is sterk verminderd.

Daar tegenover staat een overweldigende groei van de belangstelling bij verenigingen en voorjagers om aan dat veldwerk deel te nemen.

Die groei brengt overinschrijving mee voor de veldwedstrijden terwijl de kwaliteit niet evenredig meegroeit.  Sterker nog; de kwaliteit van het werk is beslist op een te laag niveau.

 

De veldwedstrijd organiserende rasverenigingen (VWOV’n) en Orweja maken zich grote zorgen. Het AVR stelt immers als doel van de veldwedstrijden het selecteren van geschikt fokmateriaal om de kwaliteit van de rassen op peil te houden en te verbeteren.

 

Samen hebben de VWOV’n besloten om met een aantal maatregelen te proberen de kwaliteit van de deelnemende honden en voorjagers te verbeteren en ook om de instroom van minder goede honden in te tomen. Kwaliteit omhoog en betere honden in de wedstrijden is het doel.

 

De basis veldwerk test is bedoeld om de honden te beoordelen op de wil om te jagen, de natuurlijke veldaanpak, gehoorzaamheid en schotvastheid. Daar komt bij dat gekeken wordt of de hond anatomisch geschikt is voor het veldwerk.

 

Tijdens de BVT wordt 5 minuten of iets langer gekeken naar het werk van de hond. Op enig moment wordt gevraagd om een schot te lossen en na afloop verwachten we dat de hond bij zijn voorjager terug komt. Ook wordt gevraagd de hond aan te lijnen en hem opnieuw los te laten. Tijdens een jeugdveldwedstrijd moet een hond in staat zijn om 10 minuten onafgebroken in de galop en snelheid die bij het ras past het veld afzoeken.
Er wordt van uitgegaan dat men zich goed op deze test heeft voorbereid.

 

Na ieder groepje van 5 honden krijgt men meteen de uitslag met een zeer korte toelichting. Tips en adviezen worden niet gegeven, daar is de rasvereniging voor of de fokkers.

 

Wordt het oordeel ‘voldoende’ afgegeven dan geeft dat voorrang bij inschrijven en krijg je het oordeel ‘onvoldoende’ dan kun je op een ander moment nog eens meedoen aan een BVT als je daar aan toe bent.

 

Het advies is om ook eens naar de andere honden (andere rassen) te kijken. Soms zit er een pareltje tussen en daar kun je goed een voorbeeld aan nemen. Verder is het aan te raden om goede nota van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement te nemen.

 

Met name de doelstelling en de eisen die aan een hond gesteld worden om eventueel aan de fokkerij te mogen deelnemen zijn belangrijk.

 

Als de hond nog nooit in aanraking is geweest met wind en wild en nog nooit geleerd heeft om systematisch een veld af te zoeken en goed om te gaan met de verwaaiing van wild dan zijn veldwedstrijden geen goede plaats om te oefenen of om voor de eerste keer wild te ontmoeten.

 

Het verdient dus aanbeveling om je goed te laten informeren door de rasvereniging en je goed voor te bereiden voor deelname aan de BVT en/of veldwedstrijden.

 

 

Sponsoren

BiofoodEnergique