MAP Proeven

Meervoudige Apporteer Proeven (MAP)

De Nederlandse Vereniging Langhaar organiseert jaarlijks Meervoudige Apporteer Proeven overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven van de Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA).

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband,ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.

De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden.

Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen. (Algemeen Reglement Jachthondenproeven, het zogenaamde ‘Rode Boekje’.)

Sponsoren

BiofoodEnergique