Selectie deelnemers

De bereidheid van de jachthouder en het jachtgezelschap om hun jachtdag ter beschikking te stellen voor een JPT van de NVL wordt enorm gewaardeerd. Dit schept meteen de verplichting voor de VWC er voor zorg te dragen dat de deelnemende combinaties over voldoende niveau en ervaring beschikken om tijdens een praktijkjacht het hondenwerk naar behoren te verrichten.

Voor deelname aan de JPT wordt dan ook de volgende procedure gevolgd:

 1. De JPT wordt aangekondigd in periodiek, op de site en Facebook van de NVL
 2. Daarbij wordt uitleg gegeven over de JPT en de selectie voor deelname
 3. Aanmelden voor de JPT kan uitsluitend middels het formulier op de site
 4. Deelname staat in 1e instantie alleen open voor honden van het ras Duitse Staande Hond Langhaar (DSL) in het bezit van een stamboom.
 5. Vooralsnog worden er geen eisen gesteld aan het al dan niet voldoen aan de eisen van fokgeschiktheid van de NVL. Dit met uitzondering van cryptorche en monorchide reuen, die van deelname zijn uitgesloten.
 6. Tijdens de praktijktest is het niet toegestaan dat de hond een elektronische halsband draagt. De voorjager beslist of het verantwoord is zijn hond (bijvoorbeeld op een aangeschoten haas) in te zetten.
 7. Bij aanmelding dient de ‘standaard’ verklaring voor deelname aan evenementen te worden ingevuld
 8. De beoordeling van de aanmeldingen en selectie van deelnemers vindt plaats door/namens de VWC op basis van de geleverde informatie
 9. Daarbij selecteert de VWC de meest geschikte combinaties met de gedachte de jachthouder/jagermeester combinaties van voldoende niveau en met voldoende ervaring voor een praktijkjacht te kunnen aanbieden.
 10. De VWC is niet verplicht aanmelders uitleg te geven over de selectie. Mocht een aanmelder daartoe verzoeken dan beoordeelt het bestuur van de NVL of de selectie juist is uitgevoerd.
 11. Bij gelijke geschiktheid gaan leden van de NVL vóór op niet-leden.
 12. Deelnemers krijgen bericht over hun deelname en dienen onmiddellijk daarop het inschrijfgeld van € 60,- voor leden van de NVL dan wel € 75,- voor niet-leden over te maken op de rekening van de NVL

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchDamesJachtKleding