Antwoord op vragen JPT

Eerder gestelde vragen

1. Algemeen

2. Gastheren

3. Deelname

Antwoorden:

Hoe zeker is het dat de JPT er daadwerkelijk komt?

We hebben de eerste JPT op 26 oktober 2018 gehouden in Noord-Holland. Daarvoor hadden zich (net) voldoende geschikte deelnemers gemeld. Jammer dat het aantal aanmeldingen voor de eerste JPT beperkt bleef. Wij stoppen er veel energie in om de JPT daadwerkelijk van de grond te krijgen, maar zijn uiteraard afhankelijk van anderen. Of er een volgende JPT komt is vooral afhankelijk van de gastheren én van het aantal aanmeldingen dat wij op tijd ontvangen.

Terug

Gaat de JPT andere proeven, testen en/of wedstrijden vervangen?

Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar gaan daar niet van uit. Elke proef, test en wedstrijd heeft zijn eigen waarde. Wel denken wij dat het belangrijk is dat onze Langhaar in de praktijk als allrounder beoordeeld wordt. Wij denken dat de JPT een waardevolle aanvulling kan zijn.

Terug

Gaat de JPT en dan met name de ‘aantekening voorstaan’ ook een rol spelen in het fokbeleid van de NVL?

Onaardig gezegd: Daar gáán wij niet over. Voor ons staat op dit moment voorop dat de JPT eerst maar eens goed van de grond moet komen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat als de JPT een vaste waarde wordt, een positieve beoordeling, en dan met name de aantekening voorstaan, in het fokbeleid op de één of andere manier wordt meegenomen.

Terug

Is er voor de JPT al een reglement?

Wij hebben m.b.t. de JPT een ‘soort van reglement’ opgesteld. We kiezen er bewust voor nog niet alles tot drie cijfers achter de komma te reglementeren. Honden en hun voorjagers worden tijdens een praktijkjacht ‘vrij’ door de keurmeesters beoordeeld. Het voorlopige 'reglement' zal a.d.h.v. de ervaringen verder ontwikkeld worden.

Terug

Is het voor mij/voor mijn jachtgezelschap geen inbreuk op de jachtdag als ik een JPT faciliteer?

Dat willen wij met alle macht voorkomen. Uitgangspunt is dat u een ‘gewone’ jachtdag heeft en het hondenwerk aan ons overlaat. We maken duidelijke afspraken met u en hopen (verwachten) dat het juist interessant is om goed opgeleide honden aan het werk te zien. (Die ook regelmatig een steek zullen laten vallen.) Daarbij mag de jachtdag niet verstoord/opgehouden worden en staat ook voor ons de weidelijkheid voorop.

Terug

Moet ik aan bepaalde voorwaarden (dekking, wild, aantal apporten) voldoen als ik een JPT faciliteer?

Eerlijk gezegd wel een beetje. Wij willen de honden graag door een veld met lage dekking zien revieren, waarbij er kans is dat zij tot voorstaan komen. Ook willen we de honden graag meerdere praktijk apporten laten uitvoeren. Natuurlijk beseffen wij dat de tijd van de grote tableaus voorbij is. We overleggen daarom van tevoren en passen het aantal deelnemers aan. Daarbij is het goed mogelijk dat we voor het veldwerk bij de ene gastheer en voor de apporten (eenden put) bij het nabijgelegen gezelschap te gast zijn.

Terug

Uiteraard heeft het jachtgezelschap zelf honden. Vragen jullie niet veel van ons om de eigen honden thuis te laten?

Wij zouden niet durven vragen dat u de eigen hond thuis laat. Wel willen we de deelnemende honden voldoende werk vóór en ná het schot aan kunnen bieden. We zijn u dan ook heel dankbaar als u ons die kans biedt. Ach, en misschien ziet u wel een hond werken waar u later een pup van wilt?

Terug

Mijn jachtdag is ook een sociaal gebeuren. Jullie zijn welkom tijdens de jacht, maar daarbuiten zijn we liever ‘onder ons’.

Dat begrijpen we helemaal. Van ons zult u geen last (alleen maar gemak) hebben. Wij melden ons bij de eerste drift waarbij de combinaties zich desgewenst voorstellen. Na de laatste drift vertrekken wij om de uitslag elders door te nemen. Als u het anders wilt kan dat uiteraard ook. Als het jachtgezelschap dit wil kan zij een 'Certificaat Meest Aansprekende Combinatie’ toekennen.

Terug

Ik ben wat terughoudend met het toestaan van een JPT tijdens mijn jachtdag. Snappen de deelnemers wel hoe het er aan toegaat tijdens een praktijkjacht?

Ook dit begrijpen wij volkomen. Het is nogal wat om ‘vreemden’ tot je jachtdag toe te laten. Uiteraard hebben de keurmeesters en de contactpersoon veel ervaring tijdens de praktijkjacht. Bij de selectie van de deelnemers zijn wij zeer kritisch. Ervaring als jager/voorjager tijdens praktijkjachten is een voorwaarde voor deelname. U ziet ook in het aanmeldingsformulier dat de voorjager daarover een aantal zaken verklaart.

Terug

Ik wil deelnemen aan een JPT, maar zijn de eisen niet erg streng?

Wij denken van niet. Uiteraard moet uw hond voldoende zijn opgeleid. (SJP-B niveau is wel het minste.) Daarbij moet u met uw hond ook in de praktijk hebben gejaagd. We kunnen het t.o.v. de gastheren uiteraard niet maken als een deelnemende hond het vertikt op warm of aangeschoten wild te apporteren. Daarbij verwachten we van de voorjagers ook dat zij zich bewust zijn van de etiquette die bij de jacht nog altijd geldt.

Terug

Mag ik mijn hond aangelijnd voorjagen tijdens een JPT?

Het ‘reglement’ vermeldt: “De deelnemende honden worden los dan wel aangelijnd voorgejaagd. Uiteraard wordt dit meegenomen in de beoordeling.” Daarbij geldt wel: ” Tijdens de praktijktest is het niet toegestaan dat de hond een (elektronische) halsband draagt. De voorjager beslist of het verantwoord is zijn hond (bijvoorbeeld op een aangeschoten haas) in te zetten.” Op dit punt wordt het ‘reglement’ nog aangepast. Alleen de elektronische band is niet toegestaan. Een zogenaamde ‘signaalband’ uiteraard wel. Bij de evaluatie nemen we mee dat tijdens de praktijkjacht regelmatig ‘teletac’ wordt gebruikt om in geval van nood in te kunnen grijpen.

Ik heb geen Langhaar, maar zou met mijn staande hond toch graag deelnemen aan een JPT. Kan dat?

Wij hebben besloten deze test in 1e instantie open te stellen voor voorjagers met een Duitse Staande Langhaar. Als rasvereniging ben je er allereerst voor het eigen ras. Mocht blijken dat zich onvoldoende geschikte combinaties met een ‘Langhaar’ aanmelden dan denken we uiteraard aan andere continentale staande honden.  Voorjagers met een continentale staande hond van een ander ras kunnen zich daarom wel al melden. Uiteraard hopen wij dat de JPT aanslaat en mogelijk betekent dit dat andere rasverenigingen dit initiatief overnemen.

Terug

Kan ik mij al aanmelden als deelnemer aan de JPT?

Omdat het aantal aanmeldingen voor de 1e JPT tegen viel, is voor een volgende JPT als voorwaarde gesteld dat er zich ruim op tijd meer dan voldoende (potentiële) deelnemers hebben aangemeld. Daarom is het nu al mogelijk om je voor de JPT in 2019 aan te melden. Uiteraard moet de datum (waarschijnlijk 2e helft oktober) nog worden vastgesteld en is e.e.a. onder voorbehoud. De selectie van de deelnemers vindt plaats zoals beschreven in het voorlopige reglement. 
Mocht blijken dat zich onvoldoende geschikte combinaties met een ‘Langhaar’ aanmelden dan denken we allereerst aan andere continentale staande honden. Voorjagers met een continentale staande hond van een ander ras kunnen zich daarom wel al aanmelden. Het is aan te raden de informatie op deze website goed door te lezen. Wij maken er een echt Langhaar-gebeuren van en zoeken dus deelnemers die gáán voor het presteren, maar zeker ook voor een gezellige dag in goed gezelschap! De aanmeldingen van voorjagers met een andere continentale staande hond houden we nog even apart. Mochten er onvoldoende ‘Langharen’ zich melden, dan denken we zeker aan jullie.

Terug

Ik zag het (concept) aanmeldingsformulier. Wat een 'gedoe'. Moet dat echt zo?

Helaas wel! In de aanmelding moeten wij voldoende informatie zien om een selectie van deelnemers te kunnen doen. (Het aantal deelnemers is -nog- klein en we hopen op veel aanmeldingen.) Daarbij verwachten wij van deelnemers dat zij zich als gast tijdens een jacht weten te gedragen. Logisch natuurlijk, maar goed om dat (ook richting gastheer) nog even extra duidelijk te maken. Verder speelt ook de privacy van de aanwezigen. Ten slotte moeten wij ons ook (excusez le mot) ‘indekken’ op het gebied van privacy en aansprakelijkheid. Het is tegenwoordig niet anders en we blijven een vereniging die afhankelijk is van actieve vrijwilligers die nog wat willen en kunnen organiseren. 

Terug

Bij de SJP's en MAP's moet je tussen de proeven door vaak lang wachten. Is dit bij de JPT ook het geval?

De jachtpraktijktest is een totaal ander evenement dan de proeven, owt’s en map’s. Tijdens een ‘normale’ jachtdag worden een beperkt aantal voorjagers uitgenodigd om het hondenwerk dat zich aandient te verzorgen. Daarbij worden de combinaties beoordeeld door deskundige keurmeesters. In principe ben je dus de hele dag ‘aan het werk’ met je hond. Het verloop van de dag en hetgeen van de honden gevraagd wordt is uiteraard (jacht!) onvoorspelbaar. De 1e JPT waren we te gast bij een jachtdag waar een deel van de honden in de bieten en groenbemesting de fazanten (hazen, vos?) moesten aanwijzen en de andere honden op post stonden voor de eventuele apporten. Dit werd op aangeven van de keurmeesters steeds gewisseld. Zie het verslag van deze JPT.
Het gaat er dus om hoe de honden tijdens een jachtdag zowel vóór als na het schot presteren. Daarbij kan een mindere prestatie gecompenseerd worden door een uitstekende. Zie ook de andere informatie op deze site.

Terug

Interessant die JPT. Ik kan (nog) niet deelnemen met mijn hond of ben anderszins geïnteresseerd. Kan ik komen kijken?

Helaas niet. Het is een echte jachtdag en ook uit het oogpunt van veiligheid zijn we heel terughoudend in het toelaten van kijkers. Veelal zal het niet mogelijk zijn om vanaf de openbare weg het hondenwerk goed te zien. Om een goed beeld te krijgen moet je dus (als drijver) meelopen in de linie of (op aanwijzing van het kopgeweer/keurmeester) op post staan. Een enkele uitzondering kan gemaakt worden door de organisator in overleg met de gastheer.

Terug

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchDamesJachtKleding