JPT

De Jachtpraktijktest voor Langharen.

Gesteund door Bestuur en Veldwedstrijdcommissie (VWC) van de Nederlandse Vereniging ‘LANGHAAR’ zijn we gestart als proef een Jachtpraktijktest (JPT) te organiseren. De eerste JPT heeft op 26 oktober 2018 plaats gevonden in de omgeving van Purmerend. Zie ook het verslag van deze dag.

Hieronder vindt u informatie over dit nieuwe evenement. Daarnaast heeft de organisatie antwoord gegeven op een aantal vragen.

Uiteraard kan een JPT alleen georganiseerd worden als er jachthouders bereid zijn tijdens (een deel van) hun jachtdag het hondenwerk aan ons over te laten. Wij vragen met name jachthouders die hier eventueel nu of in de toekomst bereid toe zijn contact met ons op te nemen. Het verplicht u tot niets en we kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Wilma Rodenburg, John van Steen, Aart Mosterd en Ad van Rooijen

Uitleg op 5 onderwerpen:

Wat is een jachtpraktijktest?

Tijdens een normale jachtdag wordt het (staande) hondenwerk verzorgd door de deelnemers. Daarbij bepaalt het verloop van de jacht wat van de honden wordt gevraagd. Zo zal er een veld revierend moeten worden afgezocht op onbeschoten wild, een dekking uitgedreven, geschoten klein wild geapporteerd etc. etc.
Het is dus echt een praktijkjacht waarbij de Langhaar zich als allrounder moet laten zien.
Ervaren keurmeesters beoordelen over de gehele dag al het werk van de honden, waarbij geldt:
“Bij het beoordelen van het werk van de honden houden de keurmeesters rekening met het ideaalbeeld zoals beschreven in de diverse reglementen en supplementen van Orweja. Daarbij leiden echter de daarin beschreven fouten er niet toe dat de combinatie van verdere deelname wordt uitgesloten.
Wel hebben de keurmeesters de bevoegdheid een deelnemer uit de wedstrijd te halen wegens ernstig wangedrag van voorjager of hond dan wel het bij herhaling niet voldoen aan minimale eisen die gesteld mogen worden aan voorjager en hond.”

Ga terug naar onderwerpen lijst

Waarom een jachtpraktijktest?

Op proeven en wedstrijden bewijst de Langhaar voor vrijwel elke jager van onschatbare waarde te (kunnen) zijn.
De prestaties tijdens de wedstrijden geven de fokkers de nodige informatie bij de selectie van hun fokdieren. Daar komen de ‘toppers’ in beeld die zich, begeleid door kundige trainers en voorjagers, veelal hebben gespecialiseerd in één aspect van het werk van de allrounder die de Langhaar is.
Het wedstrijdsysteem in Nederland hangt echter toch erg naar specialisten. Een allround jachthond dat is wat een doorsnee jager van Friesland tot Zeeland nodig heeft in zijn jachtveld.
Naar verwachting is er echter naast deze ‘toppers’ een veel grotere groep talentvolle Langharen. Zij tonen hun kunnen op enkele wedstrijden of proeven en bewijzen daarnaast tijdens praktijkjachten keer op keer ‘uit het goede hout gesneden te zijn’.
Als rasvereniging met o.a. als doelstelling ”De instandhouding van en verbetering van het ras Duitse Staande Langhaar als allround jachtgebruikshond” hebben wij er belang bij ook deze honden voor fokkers en pup kopers beter in beeld te krijgen.
Doelstelling is dan ook dat deze test de mogelijkheid biedt om onze honden in de jachtpraktijk als allrounder te beoordelen in het werk vóór en ná het schot. Daarbij hebben wij de hoop en verwachting dat dit evenement in de toekomst meerdere keren tijdens het jachtseizoen georganiseerd kan worden en voorjagers stimuleert om hun honden allround voor de praktijkjacht op te leiden.

Ga terug naar onderwerpen lijst

De beoordeling van het werk van de honden

Op dit moment is de JPT beschreven en hebben wij een aantal keurmeesters bereid gevonden het werk van de honden te komen beoordelen. Daarbij zullen zij, zonder al te strikte regels, ‘vrij’ hun oordeel over de prestaties van de deelnemende honden geven.

Na afloop van de jachtdag krijgen alle deelnemende combinaties een beoordeling waarin (zeer) positieve prestaties, mindere prestaties en ook ‘missers’ worden vermeld.
Het totaalverslag wordt afgesloten met een samenvatting en een conclusie waarbij gekozen wordt uit de waardering:

 1. Uitmuntende allround jachtpraktijkhond, of
 2. Zeer goede allround jachtpraktijkhond, of
 3. Goede allround jachtpraktijkhond, of
 4. Matige allround jachtpraktijkhond, of
 5. Onvoldoende allround jachtpraktijkhond.

Aantekening voorstaan
Daarnaast plaatsen de keurmeesters op het eindverslag een aantekening als de hond in samenwerking met zijn voorjager de kans heeft gehad en benut om met een goede veldaanpak wild te verwaaien, de verwaaiing uit te werken, voor te staan en te tonen. Daarbij kunnen de keurmeesters besluiten deze aantekening ook te plaatsen indien de hond tot voorstaan kwam op ander wild dan fazant of patrijs.

Ga terug naar onderwerpen lijst

De gastheren

Om de JPT daadwerkelijk te kunnen organiseren zijn wij uiteraard afhankelijk van de medewerking van gastheren (en natuurlijk –vrouwen) die bereid zijn (een deel van) hun jachtdag het hondenwerk over te laten aan de deelnemers.
Daarbij staat voorop dat in goed overleg rekening gehouden wordt met de wensen en mogelijkheden van de gastheer en de mogelijkheden om de deelnemende combinaties te beoordelen in het werk vóór en ná het schot.
Wij hopen dat dit experiment een succes wordt en dat de JPT (ook) een vaste plaats krijgt in de vele evenementen van onze actieve vereniging.
Uiteraard kunt u contact met ons op kunt nemen als u, nu of in de toekomst, eventueel bereid bent (een deel van) uw jachtdag het hondenwerk aan deelnemers aan de JPT over te laten. 

Ga terug naar onderwerpen lijst

Deelname aan de JPT

De bereidheid van de jachthouder en het jachtgezelschap om hun jachtdag voor een JPT ter beschikking te stellen wordt enorm gewaardeerd. Dit schept meteen de verplichting voor de VWC er voor zorg te dragen dat de deelnemende combinaties over voldoende niveau en ervaring beschikken om tijdens een praktijkjacht het hondenwerk naar behoren te verrichten. Voor deelname aan de JPT wordt dan ook de volgende procedure gevolgd:

 1. De JPT wordt aangekondigd in periodiek, op de site en Facebook van de NVL
 2. Daarbij wordt uitleg gegeven over de JPT en de selectie voor deelname
 3. Aanmelden voor de JPT kan uitsluitend middels het formulier op de site
 4. Deelname staat in 1e instantie alleen open voor honden van het ras Duitse Staande Hond Langhaar (DSL) in het bezit van een stamboom.
 5. Vooralsnog worden er geen eisen gesteld aan het al dan niet voldoen aan de eisen van fokgeschiktheid van de NVL. Dit met uitzondering van cryptorche en monorchide reuen, die van deelname zijn uitgesloten.
 6. Tijdens de praktijktest is het niet toegestaan dat de hond een elektronische halsband draagt. De voorjager beslist of het verantwoord is zijn hond (bijvoorbeeld op een aangeschoten haas) in te zetten.
 7. Bij aanmelding dient de ‘standaard’ verklaring voor deelname aan evenementen te worden ingevuld
 8. De beoordeling van de aanmeldingen en selectie van deelnemers vindt plaats door/namens de VWC op basis van de geleverde informatie
 9. Daarbij selecteert de VWC de meest geschikte combinaties met de gedachte de jachthouder/jagermeester combinaties van voldoende niveau en met voldoende ervaring voor een praktijkjacht te kunnen aanbieden.
 10. De VWC is niet verplicht aanmelders uitleg te geven over de selectie. Mocht een aanmelder daartoe verzoeken dan beoordeelt het bestuur van de NVL of de selectie juist is uitgevoerd.
 11. Bij gelijke geschiktheid gaan leden van de NVL vóór op niet-leden.
 12. Deelnemers krijgen bericht over hun deelname en dienen onmiddellijk daarop het inschrijfgeld van € 60,- voor leden van de NVL dan wel € 75,- voor niet-leden over te maken op de rekening van de NVL

Wij hebben vragen die door anderen gesteld zijn beantwoord. U kunt contact met ons opnemen als u, als eventueel deelnemer aan een JPT, nadere informatie wilt.
We houden er rekening mee dat op deze mogelijkheid stevig gereageerd gaat worden.
We hopen dan ook op begrip als een reactie enige tijd op zich laat wachten. 

Ga terug naar onderwerpen lijst

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchDamesJachtKleding