Nieuws

Lezing Embark

Bestuur Nederlandse Vereniging "LANGHAAR"
06 maart 2023

Uitnodiging 

De Ned.Ver. Langhaar nodigt u uit voor de lezing over de Embark DNA test door Marjolein Roosendaal.

 

Datum: Vrijdag 21 april 2023 om 19.30 uur

Locatie: Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg

 

Voor wie? Voor iedereen die gezondheid van zijn of haar hond belangrijk vindt. Leden en niet leden zijn welkom.

 

Bijdrage: € 10,00 per persoon

Op deze avond is het mogelijk om een DNA test te kopen.

U kunt zich aanmelden via secretaris@nedverlanghaar.nl

De betaling kunt u onder vermelding van uw naam + lezing Embark overmaken naar

NL30 INGB 0006 5867 50 tnv Ned. Ver. Langhaar

 

Wij zorgen voor thee en koffie en zien u graag op deze informatieve avond!

Embark – wat is het en hoe werkt het?

In deze lezing wordt uitleg gegeven aan de wijze van testen zoals dat wordt gedaan bij de DNA-testen van Embarkvet. Er wordt uitgelegd welke testmethode wordt gebruikt, hoe de diverse uitslagen kunnen worden geïnterpreteerd en welke resultaten wel of niet van belang zijn in de fokkerij. Aan de orde komen onder andere: SNP’s, DLA, rasspecifiek of algemeen, de verschillende manieren van DNA-testen, wat kan er worden gedaan met de uitslagen van de kenmerken die worden getest, wat kan je als fokker verder gebruiken van de resultaten en hoe is het toepasbaar in de fokkerij. Tijdens de lezing kunnen vragen worden gesteld. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die fokt met rashonden en/of kruisingen en DNA-onderzoek wil gebruiken in de fokkerij.

 

Over de spreker: Marjolein Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als (wetenschaps)journalist. Zij heeft zich gespecialiseerd in fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica van kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid haar bijzondere belangstelling heeft. Marjolein Roosendaal is hoofdredacteur van het blad Dogzine. Ze heeft meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine populaties. Zelf fokt zij sinds 1990 Friese Stabijs en tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezers. Ze is nauw betrokken bij diverse outcrossprojecten in de kynologie.

Sponsoren

BiofoodEnergique