Nieuws

Nieuwsbrief 2019-04

Commissie ROOD
07 maart 2019

Op 7 maart doet de commissie ROOD in een nieuwsbrief een oproep aan de leden om zichzelf dan wel andere leden voor te dragen voor een bestuursfunctie. Dit om een ontbinden van de vereniging te voorkomen.

 

De Nieuwsbrief is te downloaden bij de andere nieuwsbrieven.