2e Fokkersdag 2019

2e Fokkersdag 2019
Locatie:  de Waltakke te Lochem
Datum:  zaterdag 12 oktober 2019

Aanvang 09:30

Op een fokkersdag worden de nesten die 9 maanden tot circa 21 maanden oud zijn zo compleet mogelijk bijeengebracht. Voor fokkers en pupeigenaren een leuke reünie waarbij volop bewonderd en bijgekletst kan worden. 
Voor mensen die interesse hebben in een Duitse Staande Langhaar een geweldige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met onze rassen. 
Er is volop informatie verkrijgbaar over de Duitse Staande Langhaar en onze vereniging. Ook voor Duitse Staande Langhaar-eigenaren met interesse voor het fokken van een nestje is dit een zeer geschikt evenement om te bezoeken.

Het belang van de fokkersdag

Voor de Vereniging zijn de Fokkersdagen erg belangrijk omdat het ons een beeld geeft hoe het ras er momenteel voor staat. De fysieke beoordelingen geven ons inzicht waar de aandachtspunten moeten liggen. Mogelijke rasproblemen kunnen snel gesignaleerd worden. De kennis die op de fokkersdag wordt verkregen gebruiken we om de kwaliteit en gezondheid van het ras te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.

Wie komen in aanmerking voor deelname?

Alle in Nederland gefokte nesten komen in aanmerking voor deelname aan de fokkersdag. Gelijktijdig met de wijziging in het fokbeleid van de NVL is deelname opengesteld voor alle in het stamboomregister ingeschreven nesten in de periode 01 januari 2018 tot en met 31 januari 2019. Dit ongeacht of het nest is aangemeld bij de Vereniging. Deelname staat ook open voor niet-leden. Enige voorwaarde is inschrijving van het nest in het Nederlandse stamboomregister.

De NVL organiseert twee fokkersdagen per jaar.

Waar en wanneer?
De tweede fokkersdag 2019 zal worden gehouden op zaterdag 12 oktober 2019 op "de Waltakke", Bolksbeekweg 7, 7241 PH Lochem

Deelnemen?
Meld u aan door het sturen van een mail naar TC@nedverlanghaar.nl. Meld in deze mail naast uw contactgegevens, de naam van de moeder- en vaderhond en geboortedatum van het nest. Wij nemen dan contact met op.