Inschrijven veldwerk instructiedagen

Inschrijfformulier voor de veldwerk instructiedagen van de Nederlandse Vereniging 'LANGHAAR'.

Inschrijfgeld
Bedraagt € 35,00 per hond voor niet-leden en € 25,00 per hond voor leden!
Retourneren van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats indien de afzegging schriftelijk of per E-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden. Na de sluitingsdatum (7 dagen voor de betreffende instructie dag) kan dit alleen indien er een reserve hond kan worden ingezet.
Betaling door overmaking op NL34ABNA0454011261 t.n.v. Nederlandse Vereniging Langhaar onder vermelding van “Veldwerkinstructiedag” + datum en plaats. Vanuit het buitenland IBAN nr.: NL34ABNA0454011261 en BIC: ABNANL2A.

Verklaring:

  1. Ondergetekenden, eigenaar en voorjager, verklaren dat zij door inschrijving de bepalingen van het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging "LANGHAAR" en het Reglement Fokbeleid Nederlandse Vereniging "LANGHAAR" aanvaarden en dat zij op de hoogte zijn van het feit; dat ze geacht worden deze reglementen te kennen.
  2. Ondergetekende, eigenaar, verklaart dat de ingeschreven hond voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal laten deelnemen indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  3. Ondergetekende, eigenaar, verklaart dat in geval de ingeschreven hond een teef is, deze niet te zullen laten deelnemen indien zij op de dag van de wedstrijd in een toestand van loopsheid verkeert.
  4. Ondergetekende, eigenaar, verplicht zich het inschrijfgeld te voldoen.

Velden met een * zijn verplicht.

Datum veldwerkinstructie dag

Kies de van toepassing zijnde datum.


Gegevens hond
Gegevens eigenaar


Contactgegevens

Gegevens voorjager

Exposant verklaart
  1. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;
  2. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  3. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.
  4. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996.
  5. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.