KCM 30-06-2019

Inschrijfformulier voor de KampioenschapsClubmatch van de Nederlandse Vereniging 'LANGHAAR' op zondag 30 juni 2019 in Manege 'Fjordhest-Gard', Krimweg 125, 7351 TL  Hoenderloo

Inschrijfgeld
€ 35,00 per hond in alle klassen, met uitzondering van de jongste puppyklas en puppyklas die € 15,00 per hond bedraagt, te betalen voor 16 juni 2019!
Retourneren van inschrijfgeld vindt uitsluitend plaats indien de afzegging schriftelijk of per E-mail voor de sluitingsdatum is ingezonden. Na de sluitingsdatum kan dit alleen indien er een reserve hond kan worden ingezet.
Betaling door overmaking op NL34ABNA0454011261 t.n.v. Nederlandse Vereniging Langhaar onder vermelding van “Kampioenschapsclubmatch 2019”. Vanuit het buitenland IBAN nr.: NL34ABNA0454011261 en BIC: ABNANL2A.

Regels betalingen KNJV-proef, MAP, Veldwedstrijden en Clubmatch:

 • Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het inschrijfgeld.
 • Inschrijfgeld dient betaald te worden vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen van het betreffende evenement.
 • Niet betaald is niet ingeschreven.
 • Terugbetaling zal alleen plaatsvinden indien:
 1. de afzegging plaats vindt vóór de sluitingsdatum van de inschrijving, of
 2. de afzegging plaats vindt ná de sluitingsdatum van de inschrijving én de wedstrijdleiding voor de aanvang van het evenement hierover geïnformeerd is én er een reservedeelnemer beschikbaar is.
 • Terugbetaling bij afzegging ná aanvang van het evenement, al of niet met opgaaf van redenen van verhindering, zal nietplaatsvinden.
 • Bij een meningsverschil tussen deelnemer en wedstrijdleiding over de verplichting tot het al of niet betalen van het inschrijfgeld is het besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Langhaar bindend voor beide partijen.
 • Afzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de organisatie van het desbetreffende evenement.
 • Tevens dient u tegelijkertijd de penningmeester schriftelijk of per e-mail hiervan op de hoogte te stellen om voor restitutie in aanmerking te komen.

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens hond

Gegevens eigenaar

Contactgegevens

Klas

Inschrijving in klas (slechts in één klas mogelijk)


Exposant verklaart
 1. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;
 2. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
 3. dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup”.
 4. dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in Nederland geboren na 30 april 1989 of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel dat de door hem ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en in het buitenland geboren is na 30 september 1996.
 5. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

Sponsoren

BiofoodEnergiqueKronchHondenautoImperial Food